Sídlo skupiny PR MEDIARELATIONS

Sídlo PR MEDIARELATIONS zastrešuje viaceré webstránky, ktoré sa venujú reklame a marketingu. V prvom rade ide o dve fotobanky MULTIMEDIA PRESS a PHOTOPRESS-SlovakiaĎalej tam sú tam RSS čítačka AKTUALITY PRESS s mnohými užitočnými kanálmi. publikovanie tlačových správ je rozdelené do troch častí: 1, REPORT PRESS - sú tu uverejnené tlačové správy, oznamy, pozvánky, mailingy. prehlásenia, 2, BRAND PRESS - propaguje kvalitné značky a produkty, tiež ochranné známky a tiež služby. 3, PEOPLE PRESS - je zameraný na osobnostný branding, ktorý je určený všetkým tým, ktorí koncepčne pracujú na sebe a potrebujú tzv. sebapropagáciu.


multimediapress-180Fotobanka MULTIMEDIA PRESS ponúka zaradiť do databázy fotografie, ktoré posiela objednávateľ spolu s tlačovou správou a chce ich bezplatne poskytnúť v tlačovej kvalite užívateľom internetu. Objednávateľ si takto vytvorí v profesionálnej fotobanke databázu svojich fotografií a nemá tak starosti s ich editovaním fotografií na svojej stránke, prípadne s ich stratou či tiež ho potom nezamestnáva ich rozposielanie. Stačí odoslať link na ich umiestnenie vo fotobanke. Fotografie sú zlinkované s tlačovými správami, publikovanými na weboch skupiny PR MEDIARELATIONS.

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin


photopress-180Fotobanka PHOTOPRESS-Slovakia je založená na predaji autorských prác - digitálnych súborov. Pracuje podobnou formou predaja ako e-shop. Fotografie sa tu vyhľadávajú prostredníctvom formulára, čo je najrýchlejší spôsob ich nájdenia. Odberateľ si zakúpi kredity a snímky môže sťahovať kedykoľvek. Fotografie sú dostupné k nákupu 24 hodín denne a 365 dní v roku. Cena snímka začína od 1,44 euro. 

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin


http://www.aktualitypress.sk/Novinkou a zároveň špecialitou sídla PR MEDIARELATIONS je web stránka AKTUALITY PRESS, kde sa stretávajú tlačové správy z mnohých užitočných web stránok.Táto stránka je monitoringom aktuálnych informácií prostredníctvom RSS kanálov na jednom mieste. Používaní tejto web stránky znížite stratu svojho času neustálym hľadaním informácií na internete, urýchlite a spresníte svoje rozhodovanie. Nájdete RSS kanály na denníky, noviny, časopisy, on-line médiá a mnohé iné užitočné či zaujímavé stránky. Ak si pravidelne neaktualizujete svoje údaje na sociálnych sieťach, tak potom RSS je pre vás výhodným reklamným prostriedkom. Pasivita na sociálnej  sieti vám znižuje hodnotu firmy a strácate zároveň zákazníkov. 

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin


reportpress-180Hlavnou stránkou na publikovanie tlačových správ je web REPORT PRESS. Tento prezentuje vaše tlačové správy na správnom mieste. Ide predovšetkým o tlačové správy, oznamy, pozvánky, prehlásenie, mailingy.  Ich súčasťou sú fotografie, grafika a tiež odkazy - linky. Fotografie v náhľadovej kvalite umiestnime po aj do fotobanky MULTIMEDIA PRESS a zlinkujeme tak, že po kliknutí na snímku v tlačovej správe prejde záujemca hneď do fotobanky. Tú nájde snímky z tlačovej správy k stiahnutiu vo viacerých veľkostiach až po originál.

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin


brandpress-180Web BRAND PRESS propaguje kvalitné značky a produkty, tiež ochranné známky spoločností a samozrejme aj kvalitné služby.Ide o dôležité marketingové aktivity - BRANDING nazývame proces pomenovania produktu, služby alebo firmy. Nejde teda  o tvorbu loga firemného loga. Branding je preto dlhodobý proces. Napr. práca so značkou krajiny, regiónu, ale tiež podnikový branding na podporu predaja výrobkov alebo služieb. BRAND je značka, ktorá v prvom momente spája spotrebiteľa s produktom, službou alebo firmou. Preto môžeme povedať, že z tohto pohľadu BRAND pomáha komunikovať - predávať produkt. Ak má značka aj právnu ochranu potom ide o ochrannú obchodnú známku. Tretia časť, korú bude web BRAND PRESS publikovať je POZICIONIG. Ide o stratégiu a spojenie značky s určitou skupinou alebo vytváraní pocitov pri vneme značky. Túto strategickú oblasť marketingu veľa firiem nevyužíva, lebo sa skôr sa zamerajú na odlišnosť alebo jedinečnosť produktu, ktorú podávajú pomocou charakteristiky - kvalita, trvanlivosť, záruka a pod. POZICIONIG sa dá definovať ako stratégia zameraná na odlíšenie sa od ostatných výrobcov, predajcov. Teda jedná sa hlavne o to ako bude daný produkt resp. služba vnímaná zákazníkom. Treba však podčiarknuť aj to, že nejde len v tomto prípade marketing na jeden produkt, ale už o celý sortiment od danej spoločnosti a vrátane jeho značky. Stratégia je preto smerovaná na určitý segment trhu a tiež sa pri POZICIONIGU zvažuje ako bude značka vnímaná a zároveň ako klient chce, aby bola vnímaná.

Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin

peopleress-180V prípade stránky PEOPLE PRESS  ide o novinku, lebo web je zameraný na osobnostný branding, ktorý je určený všetkým tým jedincom, ktorí koncepčne pracujú na sebe a potrebujú sebapropagáciu. Ide vlastne o osobnostný rast. No a podpornou aktivitou v tomto druhu marketingu je aj publikovananie informácií o zaujímavom človeku. My sme si zvolili za tvár tejto stránky Najrýchlejšieho muž planéty - seniora Vladimíra Výbošťoka z Banskej Bystrice.


Visit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On GooglePlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin